โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีสุรินทร์

เส้นทาง : กรุงเทพ-ศรีสะเกษ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 3 ชั่วโมง  45 นาที
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 4 ชั่วโมง  
4 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 4 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 5 ชั่วโมง  15 นาที
6 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 6 ชั่วโมง  
7 สุรินทร์ จุดจอดนาเจริญ 6 ชั่วโมง  15 นาที
8 สุรินทร์ จุดจอดขุขันธ์ 6 ชั่วโมง  30 นาที
9 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.วังหิน 6 ชั่วโมง  45 นาที
10 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 7 ชั่วโมง