โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีสุรินทร์

เส้นทาง : ศรีสะเกษ-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
2 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.วังหิน 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 สุรินทร์ จุดจอดขุขันธ์ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 สุรินทร์ จุดจอดนาเจริญ 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 2 ชั่วโมง  
7 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 2 ชั่วโมง  40 นาที
8 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 3 ชั่วโมง  
9 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 3 ชั่วโมง  20 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง