โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีสุรินทร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 0 ชั่วโมง  
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง  
4 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 0 ชั่วโมง  
5 สุรินทร์ จุดจอดแยกกระสัง 0 ชั่วโมง  
6 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 0 ชั่วโมง  
7 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศรีขรภูมิ 0 ชั่วโมง  
8 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 0 ชั่วโมง  
9 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย 0 ชั่วโมง  
10 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 0 ชั่วโมง  
11 ศรีสะเกษ จุดจอดยางชุมน้อย 0 ชั่วโมง