โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีสุรินทร์

เส้นทาง : ยางชุมน้อย-ศรีสะเกษ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ศรีสะเกษ จุดจอดยางชุมน้อย
2 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 1 ชั่วโมง  
3 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศรีขรภูมิ 2 ชั่วโมง  
6 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 3 ชั่วโมง  
7 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 4 ชั่วโมง  
9 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง  
10 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 0 ชั่วโมง  
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที