โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สวัสดีสุรินทร์

เส้นทาง : บุณฑริก-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดบุณฑริก
2 อุบลราชธานี จุดจอดห้วยข่า 0 ชั่วโมง  
3 อุบลราชธานี จุดจอดนาจะหลวย 0 ชั่วโมง  10 นาที
4 อุบลราชธานี จุดจอดน้ำยืน 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 ศรีสะเกษ จุดจอดภูมิซรอล 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 2 ชั่วโมง  
7 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 3 ชั่วโมง  
9 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 4 ชั่วโมง  
11 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 4 ชั่วโมง  30 นาที
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง