โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สยามเดินรถ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ยะลา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง  
7 พัทลุง จุดจอดแยกเอเชีย 0 ชั่วโมง  
8 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง  
9 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง  
10 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง  
11 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 13 ชั่วโมง  
12 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง  
13 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 14 ชั่วโมง  30 นาที
14 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 15 ชั่วโมง  30 นาที
15 ยะลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา 17 ชั่วโมง