โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สยามเดินรถ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - นราธิวาส

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง  
7 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 13 ชั่วโมง  
8 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง  
9 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง  
10 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง  
11 สงขลา จุดจอดแยก อ.จะนะ 0 ชั่วโมง  
12 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 0 ชั่วโมง  
13 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 16 ชั่วโมง  
14 นราธิวาส จุดจอดสายบุรี 0 ชั่วโมง  
15 นราธิวาส จุดจอดต้นไทร 0 ชั่วโมง  
16 นราธิวาส จุดจอดปาลัส 0 ชั่วโมง  
17 นราธิวาส จุดจอดยี่ง้อ 0 ชั่วโมง  
18 นราธิวาส จุดจอดกะลาพอ 0 ชั่วโมง  
19 นราธิวาส จุดจอด อ.บาเจาะ 0 ชั่วโมง  
20 นราธิวาส จุดจอดมะนังดาลำ 0 ชั่วโมง  
21 นราธิวาส จุดจอด อ.ยะหริ่ง 0 ชั่วโมง  
22 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 16 ชั่วโมง