โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สยามเดินรถ

เส้นทาง : เบตง - ยะลา - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยะลา จุดจอด อ.เบตง
2 ยะลา จุดจอด อ.ธารโต 0 ชั่วโมง  
3 ยะลา จุดจอด อ.บันนังสตา 0 ชั่วโมง  
4 ยะลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา 3 ชั่วโมง  
5 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 สงขลา จุดจอด อ.เทพา 5 ชั่วโมง  
7 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 6 ชั่วโมง  
8 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 6 ชั่วโมง  30 นาที
9 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
12 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 8 ชั่วโมง  
13 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 8 ชั่วโมง  30 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 15 ชั่วโมง  
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 16 ชั่วโมง