โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สยามเดินรถ

เส้นทาง : สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
2 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 1 ชั่วโมง  
4 นราธิวาส จุดจอด อ.บาเจาะ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี 0 ชั่วโมง  
6 นราธิวาส จุดจอดปาลัส 2 ชั่วโมง  
7 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 3 ชั่วโมง  
8 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 0 ชั่วโมง  
9 สงขลา จุดจอด อ.เทพา 0 ชั่วโมง  
10 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 4 ชั่วโมง  30 นาที
11 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 5 ชั่วโมง  
12 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 7 ชั่วโมง  
13 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง  
14 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 7 ชั่วโมง  
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 14 ชั่วโมง  
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 15 ชั่วโมง