โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สยามเดินรถ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง  
9 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง  
10 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง  
11 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง  
12 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง  
13 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง  
14 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง  
15 พัทลุง จุดจอดคูหา 0 ชั่วโมง  
16 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง  
17 สงขลา จุดจอดคลองแงะ 0 ชั่วโมง  
18 สงขลา จุดจอดทุ่งลุง 0 ชั่วโมง  
19 สงขลา จุดจอดบ้านปริก 0 ชั่วโมง  
20 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 14 ชั่วโมง  30 นาที
21 สงขลา จุดจอด ต.ปาดังเบซาร์ 15 ชั่วโมง