โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สยามเดินรถ

เส้นทาง : ยะลา - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยะลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา
2 ยะลา จุดจอดดอนยาง 0 ชั่วโมง  
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 0 ชั่วโมง  
4 สงขลา จุดจอด อ.เทพา 0 ชั่วโมง  
5 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 2 ชั่วโมง  
6 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง  
8 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 0 ชั่วโมง  
9 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง  
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 13 ชั่วโมง  
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 14 ชั่วโมง