โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สยามเดินรถ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - สงขลา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  30 นาที
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  45 นาที
7 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 10 ชั่วโมง  50 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 11 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดการะเกด 0 ชั่วโมง  
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดดอนแค 0 ชั่วโมง  
12 สงขลา จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด 11 ชั่วโมง  25 นาที
13 สงขลา จุดจอดปากระวะ 0 ชั่วโมง  
14 สงขลา จุดจอด ท่าเข็น 0 ชั่วโมง  
15 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง  
16 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 11 ชั่วโมง  45 นาที
17 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 0 ชั่วโมง  
18 สงขลา จุดจอด ชุมพล 0 ชั่วโมง  
19 สงขลา จุดจอด ต.บ่อแดง 0 ชั่วโมง  
20 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 12 ชั่วโมง  
21 สงขลา จุดจอดสนามชัย 0 ชั่วโมง  
22 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  
23 สงขลา สิงหนคร 13 ชั่วโมง  
24 สงขลา จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย 13 ชั่วโมง  25 นาที
25 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 14 ชั่วโมง