โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สยามเดินรถ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง  
7 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 12 ชั่วโมง  
8 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง  
9 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 13 ชั่วโมง  
10 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง  
11 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 14 ชั่วโมง  30 นาที
12 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 0 ชั่วโมง  
13 ปัตตานี บ่อทอง 0 ชั่วโมง  
14 ปัตตานี ค่ายอิงคยุทธ 0 ชั่วโมง  
15 ยะลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา 18 ชั่วโมง  
16 ยะลา จุดจอด อ.กงปีนัง 0 ชั่วโมง  
17 ยะลา จุดจอด มลายูบางกอก 0 ชั่วโมง  
18 ยะลา จุดจอด อ.บันนังสตา 0 ชั่วโมง  
19 ยะลา จุดจอด อ.ธารโต 0 ชั่วโมง  
20 ยะลา คอกช้าง 0 ชั่วโมง  
21 ยะลา จุดจอด อ.เบตง 19 ชั่วโมง