โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีมงคลขนส่ง

เส้นทาง : หนองคาย - กาญจนบุรี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 อุดรธานี จุดจอดบ้านน้ำสวย 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง  
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโนนสะอาด 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 นครราชสีมา ปากช่อง 1 ชั่วโมง  5 นาที
11 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
12 อ่างทอง ท่าเรือ อ่างทอง 0 ชั่วโมง  50 นาที
13 อ่างทอง สถานีขนส่งจังหวัด อ่างทอง 0 ชั่วโมง  30 นาที
14 สุพรรณบุรี สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี 0 ชั่วโมง  55 นาที
15 สุพรรณบุรี อู่ทอง 0 ชั่วโมง  45 นาที
16 กาญจนบุรี พนมทวน 1 ชั่วโมง  30 นาที
17 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 11 ชั่วโมง  30 นาที