โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีมงคลขนส่ง

เส้นทาง : นครราชสีมา - พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 นครราชสีมา ปักธงชัย 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 3 ชั่วโมง  5 นาที
5 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  55 นาที
6 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 4 ชั่วโมง  30 นาที
8 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 5 ชั่วโมง  
9 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง  
10 ชลบุรี หนองมน 5 ชั่วโมง  15 นาที
11 ชลบุรี ท่าศรีราชา 5 ชั่วโมง  30 นาที
12 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 5 ชั่วโมง  45 นาที
13 ชลบุรี ท่าพัทยา 6 ชั่วโมง