โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีมงคลขนส่ง

เส้นทาง : นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 1 ชั่วโมง  25 นาที
3 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 2 ชั่วโมง  50 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 3 ชั่วโมง  25 นาที
5 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 3 ชั่วโมง  50 นาที
6 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 4 ชั่วโมง  20 นาที
7 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 4 ชั่วโมง  45 นาที
8 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร 5 ชั่วโมง  10 นาที
9 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 6 ชั่วโมง