โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีมงคลขนส่ง

เส้นทาง : กาญจนบุรี - หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
2 กาญจนบุรี พนมทวน 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 สุพรรณบุรี อู่ทอง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 สุพรรณบุรี สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี 0 ชั่วโมง  
5 อ่างทอง สถานีขนส่งจังหวัด อ่างทอง 0 ชั่วโมง  
6 อ่างทอง ท่าเรือ อ่างทอง 0 ชั่วโมง  
7 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  
12 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโนนสะอาด 10 ชั่วโมง  
13 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  
14 อุดรธานี จุดจอดบ้านน้ำสวย 0 ชั่วโมง  
15 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง  
16 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 10 ชั่วโมง  30 นาที
17 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 11 ชั่วโมง