โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บ้านแพง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง  
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  40 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง  
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  40 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง  
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  10 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 7 ชั่วโมง  25 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.ศรีธาตุ 8 ชั่วโมง  25 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.วังสามหมอ 8 ชั่วโมง  45 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดคำบิด 9 ชั่วโมง  15 นาที
14 สกลนคร จุดจอดวาริช 9 ชั่วโมง  30 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 9 ชั่วโมง  40 นาที
16 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 10 ชั่วโมง  10 นาที
17 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 10 ชั่วโมง  25 นาที
18 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 10 ชั่วโมง  30 นาที
19 หนองคาย จุดจอดหนองหิ้ง 11 ชั่วโมง  
20 หนองคาย จุดจอดเซกา 11 ชั่วโมง  25 นาที
21 หนองคาย จุดจอด อ. บึงโขงหลง 11 ชั่วโมง  35 นาที
22 หนองคาย จุดจอดดงบัง 12 ชั่วโมง  
23 นครพนม จุดจอด อ.บ้านแพง 12 ชั่วโมง  15 นาที