โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : บ้านผือ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ
2 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 1 ชั่วโมง  10 นาที
6 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 1 ชั่วโมง  45 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 2 ชั่วโมง  
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 2 ชั่วโมง  40 นาที
12 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 2 ชั่วโมง  50 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 3 ชั่วโมง  
14 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 4 ชั่วโมง  30 นาที
15 นครราชสีมา ปากช่อง 6 ชั่วโมง  30 นาที
16 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 6 ชั่วโมง  50 นาที
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  50 นาที