โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : บ่อวิน-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าบ่อวิน
2 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  35 นาที
4 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 ชลบุรี ท่าชลบุรี 1 ชั่วโมง  35 นาที
6 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 2 ชั่วโมง  50 นาที
8 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  35 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  35 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 10 ชั่วโมง  5 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 10 ชั่วโมง  45 นาที
14 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 11 ชั่วโมง  35 นาที
15 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 12 ชั่วโมง  5 นาที
16 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง  
17 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 13 ชั่วโมง  15 นาที
18 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 13 ชั่วโมง  35 นาที