โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : ระยอง-บ่อวิน-ปากคาด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 1 ชั่วโมง  2 นาที
4 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 1 ชั่วโมง  27 นาที
5 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 1 ชั่วโมง  37 นาที
6 ชลบุรี ท่าศรีราชา 1 ชั่วโมง  47 นาที
7 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง  
8 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  22 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 3 ชั่วโมง  52 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  22 นาที
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  34 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  47 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 9 ชั่วโมง  17 นาที
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  2 นาที
15 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง  52 นาที
16 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 14 ชั่วโมง  42 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 14 ชั่วโมง  52 นาที
18 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 15 ชั่วโมง  7 นาที
19 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 15 ชั่วโมง  47 นาที
20 หนองคาย จุดจอดโซ่พิสัย 16 ชั่วโมง  27 นาที
21 หนองคาย จุดจอดปากคาด 17 ชั่วโมง  7 นาที