โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : หนองคาย-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 อุดรธานี จุดจอด อ.สร้างคอม 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง  40 นาที
7 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  40 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  30 นาที
14 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 9 ชั่วโมง  
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  30 นาที