โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : ขอนแก่น-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
2 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  45 นาที
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 1 ชั่วโมง  5 นาที
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
5 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  45 นาที
6 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 7 ชั่วโมง  15 นาที
7 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 7 ชั่วโมง  45 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชลบุรี หนองมน 8 ชั่วโมง  45 นาที
10 ชลบุรี ท่าศรีราชา 9 ชั่วโมง  20 นาที
11 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 9 ชั่วโมง  30 นาที
12 ชลบุรี ท่าพัทยา 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 10 ชั่วโมง  40 นาที
14 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 11 ชั่วโมง  
15 ระยอง ท่ามาบตาพุด 11 ชั่วโมง  15 นาที
16 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 12 ชั่วโมง