โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : ปากคาด-ระยอง พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 2 ชั่วโมง  
5 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  15 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  25 นาที
7 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 4 ชั่วโมง  5 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  15 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  15 นาที
14 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 10 ชั่วโมง  30 นาที
15 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 12 ชั่วโมง  
16 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 12 ชั่วโมง  30 นาที
17 ชลบุรี ท่าชลบุรี 13 ชั่วโมง  15 นาที
18 ชลบุรี หนองมน 13 ชั่วโมง  30 นาที
19 ชลบุรี ท่าศรีราชา 14 ชั่วโมง  5 นาที
20 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 14 ชั่วโมง  15 นาที
21 ชลบุรี ท่าพัทยา 14 ชั่วโมง  35 นาที
22 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 15 ชั่วโมง  25 นาที
23 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 15 ชั่วโมง  45 นาที
24 ระยอง ท่ามาบตาพุด 16 ชั่วโมง  
25 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 16 ชั่วโมง  15 นาที