โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : บึงกาฬ-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 1 ชั่วโมง  55 นาที
7 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 2 ชั่วโมง  20 นาที
8 สกลนคร จุดจอดวาริช 2 ชั่วโมง  50 นาที
9 อุดรธานี จุดจอด อ.วังสามหมอ 3 ชั่วโมง  15 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.ศรีธาตุ 4 ชั่วโมง  5 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 4 ชั่วโมง  25 นาที
12 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 5 ชั่วโมง  5 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  5 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  20 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 7 ชั่วโมง  50 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  5 นาที
17 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 11 ชั่วโมง  20 นาที
18 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 12 ชั่วโมง  50 นาที
19 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 13 ชั่วโมง  20 นาที
20 ชลบุรี ท่าชลบุรี 14 ชั่วโมง  5 นาที
21 ชลบุรี หนองมน 14 ชั่วโมง  20 นาที
22 ชลบุรี ท่าศรีราชา 14 ชั่วโมง  55 นาที
23 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 15 ชั่วโมง  5 นาที
24 ชลบุรี ท่าพัทยา 15 ชั่วโมง  25 นาที
25 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 16 ชั่วโมง  15 นาที
26 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 16 ชั่วโมง  35 นาที
27 ระยอง ท่ามาบตาพุด 16 ชั่วโมง  55 นาที
28 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 17 ชั่วโมง  5 นาที