โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : น้ำโสม-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำโสม
2 อุดรธานี จุดจอด อ.นายูง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดบ้านกลางใหญ่ 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ 1 ชั่วโมง  
5 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 1 ชั่วโมง  40 นาที
7 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 2 ชั่วโมง  10 นาที
9 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 3 ชั่วโมง  
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 3 ชั่วโมง  15 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 6 ชั่วโมง  30 นาที
14 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 6 ชั่วโมง  40 นาที
15 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 6 ชั่วโมง  50 นาที
16 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  
17 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 9 ชั่วโมง  50 นาที
18 นครราชสีมา ปากช่อง 12 ชั่วโมง  50 นาที
19 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 13 ชั่วโมง  20 นาที
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 14 ชั่วโมง  50 นาที