โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : โซ่พิสัย-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.โซ่พิสัย
2 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 0 ชั่วโมง  44 นาที
4 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 1 ชั่วโมง  
5 อุดรธานี จุดจอดทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 3 ชั่วโมง  
7 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง  
8 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  50 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  20 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  20 นาที
13 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  20 นาที
14 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  50 นาที
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  20 นาที