โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
2 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 1 ชั่วโมง  
4 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 3 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  
12 นครราชสีมา ปากช่อง 9 ชั่วโมง  
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 9 ชั่วโมง  30 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง