โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : พังโคน-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน
2 สกลนคร จุดจอดดอนเขือง 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  30 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  20 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  20 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  20 นาที
14 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  20 นาที
15 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  50 นาที
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  20 นาที