โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : นิคมน้ำอูน-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สกลนคร จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
2 สกลนคร จุดจอดบ้านกุดตะกาบ 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 สกลนคร จุดจอดวาริช 0 ชั่วโมง  25 นาที
4 สกลนคร จุดจอดบ้านธาตุ 0 ชั่วโมง  35 นาที
5 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 0 ชั่วโมง  55 นาที
6 สกลนคร จุดจอดดอนเขือง 1 ชั่วโมง  35 นาที
7 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 1 ชั่วโมง  45 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 2 ชั่วโมง  10 นาที
9 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  25 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  35 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  25 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 3 ชั่วโมง  55 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 4 ชั่วโมง  25 นาที
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  15 นาที
15 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  45 นาที
16 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  15 นาที
17 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  15 นาที
18 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  15 นาที
19 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  45 นาที
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  15 นาที