โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง  
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  40 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  50 นาที
9 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 7 ชั่วโมง  20 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอดสามพร้าว 8 ชั่วโมง  40 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดดอนกลอย 9 ชั่วโมง  20 นาที
14 อุดรธานี จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์ 9 ชั่วโมง  40 นาที