โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : บึงกาฬ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 1 ชั่วโมง  
4 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 1 ชั่วโมง  35 นาที
5 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 2 ชั่วโมง  15 นาที
6 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 2 ชั่วโมง  45 นาที
8 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง  15 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  35 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  5 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  35 นาที
14 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  35 นาที
15 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  35 นาที
16 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 9 ชั่วโมง  5 นาที
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  35 นาที