โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : ปากคาด-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด
2 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 1 ชั่วโมง  5 นาที
4 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 1 ชั่วโมง  45 นาที
5 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 2 ชั่วโมง  
6 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 2 ชั่วโมง  15 นาที
7 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 4 ชั่วโมง  15 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  5 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  35 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  5 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  5 นาที
14 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  5 นาที
15 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  35 นาที
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  5 นาที