โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : โพนพิสัย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย
2 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  55 นาที
4 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 2 ชั่วโมง  55 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  15 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา ปากช่อง 6 ชั่วโมง  45 นาที
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 7 ชั่วโมง  15 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  45 นาที