โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง  
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง  
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 8 ชั่วโมง  
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 10 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 10 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 10 ชั่วโมง  50 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  20 นาที
13 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  50 นาที