โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
2 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 ขอนแก่น ภูเวียง 1 ชั่วโมง  
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 3 ชั่วโมง  50 นาที
8 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 3 ชั่วโมง  50 นาที
9 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 6 ชั่วโมง  50 นาที
10 นครราชสีมา ปากช่อง 9 ชั่วโมง  50 นาที
11 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  50 นาที