โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บ้านผือ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง  
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง  
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 8 ชั่วโมง  
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 8 ชั่วโมง  10 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 8 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 11 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 11 ชั่วโมง  35 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 12 ชั่วโมง  20 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง  40 นาที
15 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 13 ชั่วโมง  
16 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 13 ชั่วโมง  10 นาที
17 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 13 ชั่วโมง  30 นาที
18 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ 13 ชั่วโมง  50 นาที