โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง  
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง  
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง  
8 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
9 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
10 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  20 นาที
11 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 9 ชั่วโมง  40 นาที
12 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 10 ชั่วโมง  50 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 11 ชั่วโมง  20 นาที
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 11 ชั่วโมง  40 นาที
16 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 12 ชั่วโมง  50 นาที
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า 13 ชั่วโมง  10 นาที