โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : บ้านผือ-นาวัง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ
2 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 0 ชั่วโมง  
3 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 0 ชั่วโมง  
4 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 0 ชั่วโมง  
5 หนองบัวลำภู จุดจอดนาวัง 0 ชั่วโมง  
6 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 0 ชั่วโมง  
7 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 0 ชั่วโมง  
8 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 0 ชั่วโมง  
9 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 0 ชั่วโมง  
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 0 ชั่วโมง  
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง  
12 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 0 ชั่วโมง  
13 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 0 ชั่วโมง  
14 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 0 ชั่วโมง  
15 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 0 ชั่วโมง  
16 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
17 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง  
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง