โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : แหลมงอบ-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตราด จุดจอด อ.แหลมงอบ
2 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ระยอง ท่า อ.แกลง 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 4 ชั่วโมง  
6 ระยอง ท่ามาบตาพุด 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 4 ชั่วโมง  20 นาที
8 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 4 ชั่วโมง  40 นาที
9 ชลบุรี ท่าพัทยา 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 5 ชั่วโมง  40 นาที
11 ชลบุรี ท่าศรีราชา 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 ชลบุรี ท่าชลบุรี 5 ชั่วโมง  40 นาที
13 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 6 ชั่วโมง  45 นาที
14 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 7 ชั่วโมง  
15 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 10 ชั่วโมง  
17 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 11 ชั่วโมง  
18 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 11 ชั่วโมง  30 นาที
19 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 12 ชั่วโมง  10 นาที
20 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  50 นาที
21 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง  40 นาที
22 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 14 ชั่วโมง  10 นาที
23 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง  
24 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 15 ชั่วโมง  
25 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 15 ชั่วโมง  20 นาที