โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : DIS บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 1 ชั่วโมง  25 นาที
5 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 2 ชั่วโมง  20 นาที
9 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 4 ชั่วโมง  
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง  
12 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 5 ชั่วโมง  20 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  50 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  20 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  50 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  50 นาที
17 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  50 นาที
18 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 11 ชั่วโมง  20 นาที
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  50 นาที