โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : DIS บุ้งคล้า-กรุงเทพฯ(สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า
2 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 1 ชั่วโมง  
4 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 3 ชั่วโมง  20 นาที
8 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 3 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 4 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 5 ชั่วโมง  20 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  10 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  40 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 7 ชั่วโมง  10 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  10 นาที
17 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 11 ชั่วโมง  40 นาที
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 13 ชั่วโมง  10 นาที