โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

เส้นทาง : บุ้งคล้า-นค-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า
2 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 1 ชั่วโมง  15 นาที
5 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 2 ชั่วโมง  15 นาที
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 2 ชั่วโมง  55 นาที
8 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 3 ชั่วโมง  25 นาที
10 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง  45 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 6 ชั่วโมง  
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  15 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 8 ชั่วโมง  10 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  25 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  10 นาที
17 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 11 ชั่วโมง  10 นาที
18 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 11 ชั่วโมง  55 นาที
19 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 12 ชั่วโมง  30 นาที
20 ชลบุรี ท่าชลบุรี 14 ชั่วโมง  
21 ชลบุรี หนองมน 14 ชั่วโมง  15 นาที
22 ชลบุรี ท่าศรีราชา 14 ชั่วโมง  50 นาที
23 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 15 ชั่วโมง  
24 ชลบุรี ท่าพัทยา 15 ชั่วโมง  20 นาที
25 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 16 ชั่วโมง  10 นาที
26 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 16 ชั่วโมง  30 นาที
27 ระยอง ท่ามาบตาพุด 16 ชั่วโมง  45 นาที
28 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 17 ชั่วโมง