โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสยามทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 7 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  30 นาที
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 10 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  45 นาที
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง  
12 นครศรีธรรมราช จุดจอดการะเกด 0 ชั่วโมง  
13 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 11 ชั่วโมง  
14 สงขลา จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด 11 ชั่วโมง  30 นาที
15 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 11 ชั่วโมง  45 นาที
16 สงขลา เจดีย์งาม 11 ชั่วโมง  40 นาที
17 พัทลุง ชุมพล 11 ชั่วโมง  55 นาที
18 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 12 ชั่วโมง  
19 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  
20 สงขลา สิงหนคร 0 ชั่วโมง  
21 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 14 ชั่วโมง