โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสยามทัวร์

เส้นทาง : ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา จุดจอด ต.ปาดังเบซาร์
2 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 0 ชั่วโมง  
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 2 ชั่วโมง  
5 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 3 ชั่วโมง  
6 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 3 ชั่วโมง  20 นาที
7 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 2 ชั่วโมง  10 นาที
10 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 4 ชั่วโมง  
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  30 นาที