โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสยามทัวร์

เส้นทาง : สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 สงขลา รพ. สงขลา 0 ชั่วโมง  5 นาที
3 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 1 ชั่วโมง  
6 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 1 ชั่วโมง  
7 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 1 ชั่วโมง  
8 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 0 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 2 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 0 ชั่วโมง  
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 8 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 9 ชั่วโมง  
14 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 10 ชั่วโมง  
15 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 10 ชั่วโมง  30 นาที
16 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 11 ชั่วโมง  
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  50 นาที