โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสยามทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - สงขลา - หาดใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 7 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 0 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง  
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดการะเกด 0 ชั่วโมง  
12 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 0 ชั่วโมง  
13 สงขลา จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด 0 ชั่วโมง  
14 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 0 ชั่วโมง  
15 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง  
16 พัทลุง ชุมพล 0 ชั่วโมง  
17 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง  
18 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  
19 สงขลา สิงหนคร 0 ชั่วโมง  
20 สงขลา จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย 0 ชั่วโมง  
21 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 14 ชั่วโมง  
22 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง