โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสยามทัวร์

เส้นทาง : สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง  25 นาที
3 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง  
4 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง  
5 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 2 ชั่วโมง  55 นาที
6 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 3 ชั่วโมง  25 นาที
8 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 3 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 4 ชั่วโมง  
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  25 นาที
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  55 นาที