โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสยามทัวร์

เส้นทาง : หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 0 ชั่วโมง  
3 สงขลา จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา 0 ชั่วโมง  
4 สงขลา รพ. สงขลา 1 ชั่วโมง  5 นาที
5 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  
7 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง  
8 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง  
9 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 0 ชั่วโมง  
10 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 0 ชั่วโมง  
11 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 0 ชั่วโมง  
12 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง  
13 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 0 ชั่วโมง  
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 9 ชั่วโมง  30 นาที
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 10 ชั่วโมง  
16 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 11 ชั่วโมง  
17 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 11 ชั่วโมง  30 นาที
18 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 12 ชั่วโมง  
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง