โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสยามทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  30 นาที
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 10 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  45 นาที
10 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 10 ชั่วโมง  40 นาที
11 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง  
12 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 11 ชั่วโมง  
13 พัทลุง จุดจอดแยกเอเชีย 0 ชั่วโมง  
14 พัทลุง จุดจอดท่าแค 0 ชั่วโมง  
15 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 11 ชั่วโมง  
16 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 11 ชั่วโมง  10 นาที
17 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
18 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 12 ชั่วโมง  
19 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง  
20 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 14 ชั่วโมง